GoodHouse | Još jedna potvrda našeg kvaliteta! Novi ISO standardi u GoodHouse-u.
Održavanje higijene, bolnice, pošte, čišćenje,
17130
single,single-post,postid-17130,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Još jedna potvrda našeg kvaliteta! Novi ISO standardi u GoodHouse-u.

untitled-1

Još jedna potvrda našeg kvaliteta! Novi ISO standardi u GoodHouse-u.

GoodHouse još jednom potvrdio svoj kvalitet usluga kao i brigu ka održivom razvoju životne sredine, uvrstivši u svoj već postojeći niz ISO sertifikata i nekoliko novih:

ISO 9001: 2015

Koristi od implementacije ISO 9001:

 • Smanjenje ukupnih troškova poslovanja
 • Veći profit
 • Obezbeđenje zadovoljstva kupaca
 • Bolje tržišne mogućnosti
 • Povećava poverenje klijenata
 • Kontrola svih procesa
 • Veća odgovornost zaposlenih
 • Bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih
 • Postizanje timskog rada
 • Povećanje svesti zaposlenih o kvalitetu
 • Bolja iskorišćenost vremena i resursa
 • Sledljivost sistema
 • Bolja prolaznost na tenderima
 • Stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti
 • Pozicioniranje u društvu uspešnih

ISO 14001:2015

Moderan čovek je danas žrtva sopstvenog tehnološkog napretka. Savremene tehnologije, emisije gasova, globalno zagrevanje i trošenje prirodnih resursa su razlozi koji nas navode na to da moramo krenuti od samih sebe u očuvanju životne sredine. Standard ISO 14001:2004 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane preduzeća budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama.

ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 obezbeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

 

 

 

 

 

 

OHSAS 18001:2007
Prednosti primene Sistema menadžmenta zaštite zdravljem i bezbednošću na radu u organizaciji su:

 • Eliminisanje ili smanjenje rizika zaposlenih i drugih zainteresovanih strana;
 • Smanjenje broja potencijalnih nezgoda i povreda na radu;
 • Briga o zdravlju zaposlenih;
 • Veće zadovoljstvo zaposlenih;
 • Zaštita Vaših zaposlenih;
 • Poslovne prednosti;
 • Usklađivanje sa zakonskim regulativama iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Smanjenje zakonskih tužbi;
 • Niže premije osiguranja;
 • Smanjenje troškova;
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih;
 • Poboljšanje ugleda organizacije;
 • Povećana odgovornosti zaposlenih.

 

ISO 22301: 2012

Društvena bezbednost – Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

ISO 22301 je standard koji se odnosi na upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management), primenom „holističkog“ procesa upravljanja koji identifikuje potencijalne pretnje po organizaciju, uključujući i njihove posledice. Ovaj standard specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rukovanje, monitoring, pregled, održavanje i stalno poboljšanje dokumentovanog sistema upravljanja, koji ima za cilj da zaštiti organizaciju od pretnje, smanji verovatnoću nastanka, pripremi za reagovanje i oporavi od remetilačkih incidenata ukoliko do njih dođe.

Procena, planiranje i kontrola planova za prevazilaženje vanrednih situacija smanjuje negativan uticaj mogućeg prekida aktivnosti organizacije (npr. prekid isporuke proizvoda / usluga kupcima). U “ekstremnim” vanrednim situacijama, dobro ustrojen i učinkovit sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja će pomoći i podržati oporavak poslovanja, štiteći pri tom ime i ugled preduzeća, kao i tržišni udeo koji preduzeće poseduje.
Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti preduzeća čija primena doprinosi:

 • Zaštiti od incidenata
 • Smanjenju verovatnoće pojavljivanja incidenata
 • Pripremi i odgovoru na incidente
 • Oporavku od incidenata u slučaju da se pojave

Razne prirodne katastrofe, ugrožavanje životne sredine, tehnološke nezgode i veštački izazvane krize su dokazale da mogu izazvati teške incidente i da ukoliko se dese, utiču podjednako štetno i na javni, i na privatni sektor. U ovakvim situacijama pravi izazov predstavlja realizacija plana hitnog reagovanja ili primena strategija za upravljanje kriznim situacijama.

Današnje pretnje zahtevaju upravljanje procesom na način kojim se osigurava opstanak i održivost osnovnih aktivnosti organizacije pre, tokom i posle poremećaja. Sposobnost organizacije da se oporavi od poremećaja je direktno u vezi sa stepenom planiranja kontinuiteta poslovanja koje je imala pre nastalog poremećaja. Studije pokazuju da se dva od pet preduzeća koja dožive teške incidente ugase u periodu od pet godina od neželjenog događaja.

No Comments

Post A Comment