GoodHouse | Poverenje GoodHouse-a ne manjka! Opšta bolnica Čačak potpisala sa nama ugovor o održavanju.
Održavanje higijene, bolnice, pošte, čišćenje,
17087
single,single-post,postid-17087,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Poverenje GoodHouse-a ne manjka! Opšta bolnica Čačak potpisala sa nama ugovor o održavanju.

cacak

Poverenje GoodHouse-a ne manjka! Opšta bolnica Čačak potpisala sa nama ugovor o održavanju.

Opšta bolnica Čačak obavlja zdravstvenu delatnost predviđenu Zakonom za Opštu bolnicu (zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou) za stanovništvo Moravičkog upravnog okruga.
Opšta bolnica pruža zdravstvenu zaštitu licima svih uzrasta obolelih od raznih vrsta bolesti.
Opšta bolnica obavlja stacionarnu i specijalističko – konsultativnu delatnost i druge delatnosti u skladu sa zakonom, a ima organizovane službe za obavljanje specijalističko – konsultativne i stacionarne zdravstvene delatnosti iz interne medicine, pneumoftiziologije, neurologije, infektologije, dermatovenerologije, onkologije, nefrologije i dijalize, opšte hirurgije, dečije hirurgije, ortopedije i traumatologije, plastične hirurgije, urologije, oftalmologije, otorinolarigologije i maksilofacijalne hirurgije, anestezije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, neonatologije, psihijatrije, produženog lečelja i nege,prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, fizikalne medicine i rehabilitacije, transfuziologije, laboratorijske dijagnostike, radiološke dijagnostike, patološke, patohistološke i citohistološke dijagnostike, farmaceutske delatnosti preko bolničke apoteke i tretmani u okviru dnevih bolnica, sanitetski prevoz samostalno ili preko Doma zdravlja Čačak za upućivnje pacijenata na tercijarni nivo, sudske medicine, socijalne medicine sa informatikom i odlaganje i tretmana medicinskog infektivnog otpada i druge.

Više o tome na: Opšta bolnica Čačak

No Comments

Post A Comment