GoodHouse | Sistem kvaliteta
Održavanje higijene, bolnice, pošte, čišćenje,
13886
page,page-id-13886,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Sistem kvaliteta

Zagarantovani nivo

Kako bismo naš standard učvrstili kao obavezujući i takav da u svakom trenutku može da se proveri, u svim sektorima preduzeća primenjujemo dosledan sistem menadžmenta, koji jedne s drugima povezuje kvalitet, zaštitu životne sredine i bezbednost na radu. Svi ciklusi u različitim odeljenjima našeg preduzeća su detaljno dokumentovani i konstantno ih nadziremo pomoću interne i eksterne revizije. Najmoderniji sistemi provere i testiranja potpomažu proces izrade od ulaska robe do njenog uklanjanja. Naši sertifikati u skladu sa OHSAS 18001:2007, EN ISO 14001:2004 i EN ISO 9001:2008 potvrđuju ispunjenje našeg standarda. Kvalitet, koji se živi.

EN ISO 9001: 2015

9001

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama …

EN ISO 14001: 2015

14001

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom …

EN OHSAS 18001: 2007

18001

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

EN ISO ISO 22301:2012

22301

Sertifikacija prema standardu ISO 22301 pomaže svakoj organizaciji da na bolji način reši ovakvu potencijalnu situaciju. Ona garantuje primenu planiranog uspešnog sistema…