GoodHouse | Još jedan novi objekat u našoj ponudi – Opšta bolnica Jagodina
Održavanje higijene, bolnice, pošte, čišćenje,
17077
single,single-post,postid-17077,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Još jedan novi objekat u našoj ponudi – Opšta bolnica Jagodina

jagodina

Još jedan novi objekat u našoj ponudi – Opšta bolnica Jagodina

Opšta bolnica Jagodina nalazi se u sedištu Pomoravskog upravnog okruga i kao samostalna zdravstvena ustanova počev od 01.01.2008. godine obavlja specijalističko konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, koja obuhvata: prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističke preglede, dijagnostičku obradu, lečenje, rehabilitaciju i zdravstvenu negu na polikliničkom nivou, u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije, iz oblasti: interne medicine, pneumoftiziologije, neurologije, onkologije, pedijatrije, hirurgije sa urologijom,ortopedije i traumatologije, ginekologije i akušerstva sa neonatologijom , psihijatrije, anesteziologije sa reanimatologijom, transfuziologije, biohemijske, hematološke, mikrobiološke, patološke, patohistološke, citološke, radiološke, ultrazvučne dijagostike i farmaceutske delatnosti, a na polikliničkom nivou i iz otorinolaringologije, oftalmologije i dermatovenerologije, i takođe obavlja sanitetski prevoz u druge zdravstvene ustanove.
Zdravstvena zaštita se pruža u namenski uređenim prostornim kapacitetima, čija ukupna površina iznosi 15.670 m2.
Kadrovsku strukturu u Opštoj bolnici Jagodina čini 539 ugovorenh radnika sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, i to:
– 108 lekara ( doktora nauka, magistra, primarijusa, subspecijalista, specijalista, doktora medicine)
– 310 medicinskih tehničara i sestara ( sa srednjom i višom stručnom spremom)
– 6 zdravstvenih saradnika
– 2 diplomirana farmaceuta
– 113 nezdravstvenih radnika
Ovaj broj zaposlenih je ispod zakonskog normativa,a zbog povećanog broja pacijenata i proširenja kapacitetata nedostaje još lekara i drugog medicinskog osoblja.
Važan faktor u kadrovskom potencijalu je kontinuirana edukacija i akreditacija zdravstvenih radnika, na šta se ulažu znatna finansijska sredstva.
U Opštoj bolnici Jagodina u 2012. godini na bolničkom lečenju nalazilo se oko 10 928 pacijenata, u hirurškim službama izvršeno je 2.637 većih operativnih zahvata i veliki broj sitnih hirurških intervencija. U jagodinskom porodilištu rađa se najveći broj beba u Pomoravlju (oko 825 u navedenom periodu), a oko 30% rođenih beba je sa teritorija drugih opština.
Prosečna dužina lečenja u našoj bolnici u periodu 2012.godine je 6,61 dan, a prosečna zauzetost postelja 73,40%,stopa letaliteta 3,77%. Stopa letaliteta lečenih od infarkta srca u prvih 24 časa je 0,83%.
Kao Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga, ova zdravstvena ustanova se nalazi na samom vrhu po kvalitetu, što se potvrđuje primetnim povećanjem priliva pacijenata iz susednih opština, ali i prvim mestom na rang listi Ministarstva zdravlja Republike Srbije u 2011. godini, po kvalitetu rada, u kategoriji gradova do 100.000 stanovnika.Opšta bolnica Jagodina je i akreditovana zdravstvena ustanova od 2011 godine.
Veliki napori se takođe čine na obezbeđivanju finansijskih sredstava iz dodatnih izvora (donacija i sl.), kako bi se stvorile što šire mogućnosti za nabavku najsavremenije medicinske opreme, a sve u cilju postizanja stalnog unapređenja kvaliteta, a tako i modernizacije zdravstvenog sistema Srbije, te jačanja zdravstvenog potencijala nacije u celini, a samim tim i efikasnijem prevazilaženju prepreka u suočavanju sa vremenom promena.
Savremeni bolnički menadžment, čini ogromne napore da, sa istim ili manjim resursima, u okviru budžeta, u radu postigne maksimalnu efikasnost.
Jedan od strateških ciljeva Opšte bolnice Jagodina je da se organizacija i razvoj pružanja zdravstvenih usluga i medicinske nege odvija putem inplementacije visokih standarda kvaliteta evropskog zdravstva, koji će se ostvarivati uz učešće svih zaposlenih, a uz aktivnu podršku i usmeravanje od strane najvišeg rukovodstva.

Više o tome možete pronaći na adresi: Opšta bolnica Jagodina

No Comments

Post A Comment